Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 29 juli 2020

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw gegevens wanneer U de Dienst gebruikt en vertelt U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Dienst gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden wordt gedefinieerd.

De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

In het kader van dit Privacybeleid:

U bedoelt de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf, of een andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, al naar gelang het geval.

Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar City Resort Hotels.

Gelieerde onderneming: een entiteit die zeggenschap heeft, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij “zeggenschap” betekent dat zij 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere stemgerechtigde effecten bezit voor de verkiezing van de bestuurders of een andere beheersautoriteit.

Account betekent een uniek account dat voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

De website verwijst naar City Resort Hotels, toegankelijk via https://cityresorthotels.nl/.

Service verwijst naar de website.

Land verwijst naar: Nederland

Dienstverlener: elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het bedrijf verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die in dienst zijn van het Bedrijf om de Service te vergemakkelijken, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van de manier waarop de Service wordt gebruikt.

Sociale Media Dienst van derden verwijst naar elke website of elke sociale netwerkwebsite waar een Gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de Dienst te gebruiken.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiel apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die de details van Uw browsegeschiedenis op die website onder de vele toepassingen bevatten.

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Gebruiksgegevens hebben betrekking op gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij door het gebruik van de Service, hetzij door de Serviceinfrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

● e-mailadres

● Voor- en achternaam

● Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij gebruik van de Service.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw Apparaat (bijv. IP-adres), het type browser, de browserversie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaatidentificaties en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U zich toegang verschaft tot de Service door of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiele apparaat, het IP-adres van Uw mobiele apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele-internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaatidentificaties en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verstuurt wanneer U onze Service bezoekt of wanneer U toegang krijgt tot de Service door of via een mobiel apparaat.

Traceertechnologieën en cookies

We maken gebruik van cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte traceertechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als U echter geen Cookies accepteert, is het mogelijk dat U sommige onderdelen van onze Service niet kunt gebruiken.

Cookies kunnen “Persistent” of “Session” cookies zijn. Persistente cookies blijven op uw persoonlijke computer of mobiele apparaat wanneer U offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra U uw webbrowser sluit.

We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de onderstaande doeleinden:

Noodzakelijke / essentiële cookies Type: Session Cookies

Administered by: Us

Doel: Deze cookies zijn essentieel om U te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via de Website en om U in staat te stellen sommige van de functies ervan te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar U om heeft gevraagd niet worden geleverd, en wij gebruiken deze cookies alleen om U deze diensten te leveren.

Cookies Beleid / Kennisgeving Acceptatie Cookies Type: Persistent Cookies

Administered by: Us

Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.

Functionaliteitscookies Type: Persistent Cookies

Administered by: Us

Doel: Deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om U een meer persoonlijke ervaring te geven en om te voorkomen dat U bij elk gebruik van de Website uw voorkeuren opnieuw moet invoeren.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies kunt u terecht bij ons cookiebeleid.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf kan de Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Het leveren en onderhouden van onze Service, inclusief het monitoren van het gebruik van onze Service.

Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de Service te beheren. De Persoonlijke Gegevens die U verstrekt kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Service die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en verbintenis van het aankoopcontract voor de producten, artikelen of diensten die U hebt gekocht of van een ander contract met ons via de Service.

Om contact met u op te nemen: Om contact met U op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals push-meldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit nodig of redelijk is voor de implementatie ervan.

Om U te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke U reeds heeft gekocht of waarover U vragen heeft gesteld, tenzij U ervoor heeft gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om uw verzoeken te beheren: Om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

Met Service Providers: Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met Service Providers om het gebruik van onze Service te monitoren en te analyseren, om contact met u op te nemen.

Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.

Met Affiliates: Wij kunnen uw informatie delen met onze filialen, in dat geval zullen wij eisen dat deze filialen dit Privacybeleid respecteren. Affiliates omvatten onze moedermaatschappij en alle andere dochterondernemingen, joint venture partners of andere bedrijven die wij controleren of die onder gemeenschappelijke controle met ons.

Met zakenpartners: Wij kunnen uw informatie delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

Met andere gebruikers: wanneer U persoonlijke informatie deelt of op een andere manier in de openbare ruimte met andere gebruikers communiceert, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten de openbare ruimte worden verspreid. Als U communiceert met andere gebruikers of zich registreert via een Social Media Service van derden, kunnen Uw contacten op de Social Media Service van derden Uw naam, profiel, foto’s en een beschrijving van Uw activiteit zien. Op dezelfde manier kunnen andere gebruikers beschrijvingen van Uw activiteit bekijken, met U communiceren en Uw profiel bekijken.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

De Onderneming bewaart uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

Het bedrijf zal ook gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw gegevens, waaronder Persoonsgegevens, worden verwerkt in de kantoren van het bedrijf en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsrechtsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Uw toestemming voor dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met die overdracht.

Het Bedrijf zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw persoonsgegevens plaatsvinden aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controle is, inclusief de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Indien het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander Privacybeleid.

Rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn om Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk verplicht is of in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het bedrijf kan uw persoonsgegevens te goeder trouw bekendmaken in de overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is:

● Voldoen aan een wettelijke verplichting

● De rechten of eigendommen van de onderneming beschermen en verdedigen

● Voorkomen of onderzoeken van mogelijke misstanden in verband met de Dienst

● De persoonlijke veiligheid van de Gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen

● Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy voor kinderen

Onze Service richt zich niet tot personen onder de 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de leeftijd van 13. Als U een ouder of voogd bent en U weet dat Uw kind ons Persoonlijke Gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als Wij ons ervan bewust worden dat Wij persoonsgegevens van iemand onder de leeftijd van 13 jaar hebben verzameld zonder verificatie van de toestemming van de ouders, nemen Wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Als we moeten vertrouwen op toestemming als wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens en uw land toestemming van een ouder nodig heeft, kunnen we de toestemming van uw ouder nodig hebben voordat we die gegevens verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als U op een link van een derde partij klikt, wordt U doorverwezen naar de site van die derde partij. Wij raden U ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die U bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen U op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen U laten weten via e-mail en/of een prominente mededeling op Onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de “Laatst bijgewerkte” datum aan de bovenkant van dit Privacybeleid updaten.

U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

● Per e-mail: info@cityresorthotels.nl

● Door deze pagina op onze website te bezoeken: https://cityresorthotels.nl/contact/